<var id="pfvhh"></var>
<var id="pfvhh"></var>
<var id="pfvhh"><video id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></video></var>
<ins id="pfvhh"><noframes id="pfvhh"><var id="pfvhh"></var> <var id="pfvhh"></var>
<cite id="pfvhh"></cite>
<cite id="pfvhh"></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"></video></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></video></cite><cite id="pfvhh"><span id="pfvhh"></span></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"></video></cite>
<menuitem id="pfvhh"></menuitem>
<menuitem id="pfvhh"><strike id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></strike></menuitem>
<thead id="pfvhh"><strike id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></strike></thead>

Tarih

Xinjiang'?n tarihinin genel bak???

2016-12-05

Xinjiang, 2 bin y?ldan fazla bir süre öncesinden bugüne kadar hep birle?ik ve çok etnik gruplu Çin devletinin bir parças? olmu?tur. M.Ö 60 y?l?nda Han ?mparatorlu?u yönetiminin Bat? Bölgeleri Komutanl???'n? kurmas?yla Xinjiang, Bat? Han hanedan?n?n do?rudan yönetimi alt?na girdi. Bat? Bölgeleri, bugünkü Balka? Gölü ve Pamirler'i kaps?yordu. Bunu izleyen 1000 y?ldan fazla sürede Xinjiang, Çin merkezi yönetimine hep ba??ml? kalm??, merkezi hükümetin kurdu?u idari organlar taraf?ndan yönetilmi?ti.

Bundan 300 y?l öncesindeki Qing hanedan? döneminde merkezi hükümet, Xinjiang'?n ?li bölgesine ba?l? Huiyuan ?ehrinde tüm Xinjiang bölgesini yönetmekle görevli ?li Komutanl???'n? kurdu. Xinjiang'?n 1884 y?l?nda bir eyalet haline dönü?türülmesi ise bölgenin Çin'in iç kesiminde yer alan di?er eyaletlerle olan ba?lant?lar?n? daha da güçlendirdi.

Eylül 1949'da Xinjiang'?n bar??ç? kurtulu?u ilan edildi. 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas?ndan sonra Xinjiang, Çin'in di?er eyaletleriyle e?it statüye ve ayn? zamanda etnik özerklik hakk?na sahip olan eyalet düzeyindeki idari bölge haline dönü?türüldü.

棋牌 下载比较真的棋牌游戏| 网络棋牌类游戏| 手机赌博app| 赌博官方下载| 棋牌免费版 首页