<var id="pfvhh"></var>
<var id="pfvhh"></var>
<var id="pfvhh"><video id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></video></var>
<ins id="pfvhh"><noframes id="pfvhh"><var id="pfvhh"></var> <var id="pfvhh"></var>
<cite id="pfvhh"></cite>
<cite id="pfvhh"></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"></video></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></video></cite><cite id="pfvhh"><span id="pfvhh"></span></cite>
<cite id="pfvhh"><video id="pfvhh"></video></cite>
<menuitem id="pfvhh"></menuitem>
<menuitem id="pfvhh"><strike id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></strike></menuitem>
<thead id="pfvhh"><strike id="pfvhh"><thead id="pfvhh"></thead></strike></thead>

Haber

CIIE, uluslararas? toplumda geni? yank? uyand?rd?

11.11.2018

Dün sona eren Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE), uluslararas? toplumda büyük yank? uyand?rd?.

ABD'li Kuhn Fonu Ba?kan? Robert L. Kuln, Çin'in, ilk kez düzenlenen CIIE ile, daha yüksek seviyeli d??a aç?lma dü?üncesini ilerletme kararl?l???n? gösterdi?ini vurgulad?.

Çin'in d??a aç?lma ad?mlar?n?n küresel ihracatç?lara dev bir piyasa sa?lad???n? kaydededen Kuln, Çin'in ticareti ilerletmeyi, yat?r?m özgürlü?ü ve kolayl??? sa?lamay? amaçlayan kaliteli politikalar uygulayarak, di?er ülkelerle i?birli?i ve ortak kazanc? gerçekle?tirmeye çal??aca??na inand???n? dile getirdi.

Malezya Pasifik Ara?t?rma Merkezi Ba?dan??man? Oh Ei Sun ise, ticari korumac?l?k ve tek tarafl?l?k e?ilimlerinin ya?and??? günümüz dünyas?nda, Çin'in bu e?siz uluslararas? ithalat fuar?na evsahipli?i yapmas?n?n, uluslararas? toplum için iyi bir örnek oldu?u gibi, serbest ticaretin küresel ekonomide ana ak?m? olu?turmas?na da yarar sa?lad???n? belirtti.

Pakistan ?slamabad Stratejik Ara?t?rma Enstitüsü'nden Sherbaz Hetland da, CIIE'nin ba?ta Pakistan olmak üzere, geli?mekte olan ülkelerin küresel ekonomiyle kayna?mas?na f?rsat sa?lad???na dikkat çekti.

Londra Finans Bölgesi Politika ve Kaynak Komitesi Ba?kan? Catherine McGuinness ise, serbest ticaretin dünya ekonomisinin ana damar?n? olu?turdu?u ve küreselle?menin dijital ça?da h?zla ilerledi?i günümüzde, bütün ülkelerin uluslararas? temas ve i?birli?inin getirdi?i yararlar? dikkate almas?n?n öneminin alt?n? çizdi. McGuinness, ülkelerin kendi ekonomik politiklar?nda de?i?iklik yapmas? ve ortak kazanc? gerçekle?tirmek için çaba harcamas? gerekti?ini ifade etti.

棋牌 嘉世伯棋牌首页| 辰辰捕鱼首页| 乐金捕鱼首页| 宝博棋牌首页| 疯狂牛牛棋牌游戏app